Đánh giá của Maii

Maii 8

Phim hài, dễ thương, dễ xem, thông điệp ý nghĩa. Kỹ xảo bình thường, phản diện về cuối không hay lắm. Diễn xuất tốt. Phim đáng xem.