Đánh giá của phamtrang9788

phamtrang9788 8

Một bộ phim vui nhộn, và ý nghĩa. Phim không quá dài nhưng nội dung được xây dựng cô đọng và hấp dẫn.