Đánh giá của VLynd

Nhẹ nhàng, dễ thương nhưng đáng suy ngẫm. Nhạc phim hay.
Chưa đủ đô với người lớn, hơi cao siêu với con nít.