Đánh giá của Han

Han 3

Một bộ phim nhảm nhí của Marvel kết hợp với Sony. 2 ông rảnh làm cái phim vô thưởng vô phạt, à thật ra là chỉ để phát triển tính cách nhân vật Peter Parker, còn lại xứng đáng là phim xứng tầm hoạt hình cho trẻ con. kỹ xảo 2/3 đầu phim lỗi rất nhiều, may mà trận chiến cuối cứu vớt lại với kỹ xảo và hành động xuất sắc. Nếu ai là fan của Marvel hoặc đã biết qua nhân vật Mysterio thì phim chẳng có gì bất giờ.
Mình đoán được gần như 90% nội dung phim kể cả cái after credit 2, mỗi cái thứ nhất thì bất ngờ thật và khá đáng giá vì sẽ dẫn tới nhiều sự kiện lớn trong phase tiếp theo.