Đánh giá của Kurein

Kurein 5

Errmmm.. đứng giữa 1 rừng khen ngời như vậy cũng không dám chê, âm thầm cho điểm thôi vậy :)

btw, mấy bạn khen ngợi phim đả kích truyền thông dắt mũi người dân có cảm giác mặt đau hong zị... Ò-Ó