Đánh giá của Alex273

Alex273 8

Phim cho 9 nhưng trải nghiệm tại rạp làm cho bộ phim mất đi mấy sao nữa. Mình có thể thông cảm bỏ qua nhưng đồng thời không muốn trường hợp phim giật lag mất tiếng xảy ra nữa. Phim mang tính giải trí cao hài hước và nhân văn.