Điệp Viên Ẩn Danh

Spies in Disguise

Biệt đội giải cứu thế giới của siêu điệp viên Lance Sterling và các phụ tá siêu tài năng và thông minh!

Khởi chiếu: 30/08/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Adventure, Animation
Đạo diễn: Nick Bruno, Troy Quane, Cyrill Geshev
Nhà sản xuất: Michael J. Travers

Diễn viên

Tom Holland

Walter (voice)

Will Smith

Lance Sterling (voice)

Jennifer Hale

Jane Brown (voice)

Taron Egerton

Tavo the Pigeon (voice)

Michael Hollick

Steven Beckett (voice)

Jane Lynch

Juliette (voice)

Queen Latifah

Ilyena Sterling (voice)

Lewis Black

Munchie Brown (voice)

Jim Cummings

The Police (voice)

John Cena

(voice)

Susie Essman

(voice)

Miley Cyrus

(voice)

Mark Walton

Dug (voice)

Xem thêm