Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 8

Về kỹ xảo thì ko so với phim Mỹ được, nhưng về nội dung thì không dám ý kiến. Có gì đó vẫn còn khiến tôi run sợ. Có gì đó rất điên cuồng. Mà thứ đó lại ở quanh ta.