Đánh giá của vuphuong

vuphuong 8

Hay nhưng chưa thỏa mãn lắm. Các tuyến truyện chưa được giải quyết triệt để. Nhưng hy vọng đây sẽ là nền tảng cho phần VIII.