Đánh giá của Định Mai

Định Mai 5

cảm giác hụt hẫng khi xem =)) chả có gì đặc sắc cả, con trùm chết quá dễ, nói suốt buổi