Đánh giá của 1697634247007153

1697634247007153 1

Phim bình thường, không hay
Tình tiết cụt lủn, nhảy không đặc sắc
Cốt truyện và diễn biến phim quá tệ