Cộng đồng

1697634247007153 1

Phim bình thường, không hay
Tình tiết cụt lủn, nhảy không đặc sắc
Cốt truyện và diễn biến phim quá tệ

long48dhkt 4

vũ điệu không mãn nhãn, vài tình tiết phi lý, khiên cưỡng