Đánh giá của long48dhkt

long48dhkt 4

vũ điệu không mãn nhãn, vài tình tiết phi lý, khiên cưỡng