Đánh giá của 1158054194267004

1158054194267004 4

Phim chiếu rạp bị cắt nhiều quá . Hay thì có hay cơ mà bị cắt mất hết đoạn thú vị rồi