Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Đúng là một sự đầu tư đáng xem. Chỉ là dàn diễn viên còn trẻ nên kinh nghiệm còn yếu. Đầu tư lên đến thế này thì hãy đầu tư nội dung và dàn diễn viên đắt chút để không lãng phí.