Đánh giá của ttkiet

ttkiet 6

Một bộ phim Việt được đầu tư, có được dàn diễn viên đẹp. Nhưng dường như nội dung không được kết nối chặt chẽ, đặc biệt là phần "CHƯA KỂ", diễn xuất của diễn viên đơ, gượng