Đánh giá của Bùi Nguyễn Minh Tuấn

Bùi Nguyễn Minh Tuấn 9

Phim vừa hay vừa hài hước. Thạch và Thảo diễn rất hay xem thấy y như thật ấy. Chúc cho bộ phim sẽ đạt được doanh thu thật cao nhé.