Đánh giá của Phạm Quang Hiển

Phạm Quang Hiển 9

Thề. Nếu bạn đi xem rạp lần đầu mà đã xem tháng năm rực rỡ thì hầu hết nhưng phim sau xem đều cảm thấy không hay bằng. Nội dung được, âm thanh tuyệt vời, nhất là các bài hát trong phim.