Đánh giá của Linh Bvp

Linh Bvp 10

Phim hay, cảm xúc khá trọn vẹn, cảnh quay đẹp, nhạc cũng hay nữa