Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim dễ thương, cảm động, nhưng chung quy không có gì đặc biệt hay xuất sắc lắm.