Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 6

Lung hình, huyền ảo và đẹp mắt nhưng BFG vẫn còn thiếu gì đó ở khâu nội dung làm người xem không mấy động lại cảm xúc nhưng đây vẫn là một bộ phim bạn nên xem trong tháng này, vì cách sử dụng công nghệ Motion cap tuyệt vời của nó.