Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Chắc mình là số ít người lạc loài thấy phim này hay. Hay ở cái ý tứ ẩn sâu. Nó mang tính thời đại về sự kì thị, sự sợ hãi những thứ mà con người bất lực hoặc chưa biết hết. Mà cái gì con người đã sợ thì họ thường muốn diệt tận gốc. Câu chuyện phim rất nhân văn, được lồng ghép vào bối cảnh zombie thêm phần rùng rợn. Chỉ quá tiếc là chuyện phim còn nhiều thứ lan man, nhiều chỗ quá đà và thiếu liên kết.