Đánh giá của Lan Nguyễn

Lan Nguyễn 1

Đã lâu chưa xem bộ phim nào nhạt, nhảm và muốn về như phim này!!!