Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 4

Kịch bản bình thường, lung tung, chắp vá không mạch lạc.
Câu chuyện phim kém thuyết phục, các nhân vật xây dựng không tốt.
Các hướng phát triển câu chuyện thì lung tung, chưa giải quyết cái này đã nhảy qua cái khác cuối cùng chả đâu vào đâu.
Diễn xuất cũng tàm tạm nhưng cũng không ấn tượng.
Có một số cảnh hài nhưng cũng không sáng tạo mấy.
Phim bình thường coi cũng tốt mà không coi càng tốt hơn.