Đánh giá của Nhum Nhum

Nhum Nhum 10

Trọn vẹn cảm xúc, mặc dù hành động chưa tới lắm <3 <3