Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim thích hợp để giải trí cuối tuần. Mạch phim nhanh, dồn dập. Các câu đố liên quan chặt chẽ khiến người xem cũng phải hồi hộp suy luận theo.