Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim khá ổn, không phải xuất sắc nhưng giải trí vừa đủ. Nội dung bình thường, một số căn phòng sáng tạo tốt, một số phòng hơi dài dòng. Thời lượng ngắn nên xem không bị ngán. Tạm ổn.