Đánh giá của VLynd

VLynd 5

Phim xem tạm, cốt truyện tuy cũ nhưng không tới nỗi quá chán. Dàn diễn viên đóng ổn. Yếu tố kinh dị vừa đủ, jump-scare không bị lạm dụng. Tuy nhiên, thông điệp quá mơ hồ.