Đánh giá của Maii

Maii 7

Không có 6.5 nên cho 7 điểm vì dù sao phim cũng dễ chịu, hài hước. Giải trí gia đình ổn, các bé xem sẽ thấy khá hay.