Đánh giá của Kim Anh Nguyen

Kim Anh Nguyen 9

Phim rất hay. Phục trang cực đẹp. Cốt truyệt ý nghĩa và sâu sắc. Muốn đi xem lại nữa