Cộng đồng

Kim Anh Nguyen 9

Phim rất hay. Phục trang cực đẹp. Cốt truyệt ý nghĩa và sâu sắc. Muốn đi xem lại nữa

smiles003 7

Cũng tạm, kỹ xảo cũng dẹp, chỉ là chưa đã lắm. Tính nhân văn thì có nhưng không nhấn tới. Xem giải trí cũng tốt.

lady_jane 8

Phim hành động. Diễn viên đẹp. Kỹ xảo & 3D khá tốt. Giải trí ổn.
Xem thêm các đánh giá khác