Đánh giá của lady_jane

lady_jane 8

Phim hành động. Diễn viên đẹp. Kỹ xảo & 3D khá tốt. Giải trí ổn.