Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 5

Kết cuối có chút bất ngờ nhưng không đủ cứu cả bộ phim nhợt nhạt. Cạn thủ pháp đến mức dùng lặp thủ pháp xuyên suốt phim nhiều. Phim hài nhưng pha gây cười lại quá hiếm hoi và gượng gạo.