Đánh giá của MarsLe

MarsLe 8

Thành tựu vĩ đại nào, suy cho cùng đều phải có sự góp sức của rất nhiều người. Nhưng người được biết đến thường chỉ có một và đôi khi họ thật cô độc.