Đánh giá của 316712932272668

316712932272668 7

Thất vọng hơn kì vọng
Nhịp phim lê thê khiến mình ngáp lên ngáp xuống
Nala gặp Simba thì làm sơ sài hơn hoạt hình
Các nhân vật trừ Mufasa thì tất cả đều nhạt và phát triển nhân vật kém
Mình chỉ cảm thấy tốt ở chỗ kỹ xảo rất đẹp và sự đáng yêu của Simba và tiếng gầm.
Kết bài: Aladdin theo mình là live-action của Disney hay nhất trong 2019 ở hiện tại