Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim không có gì đáng sợ, hơi chán mà ít nhất ko đến độ buồn ngủ. Giải trí tạm cũng đc, nhưng mà ko đặc sắc lắm.