Đánh giá của Khiet

Khiet 10

Phim siêu hài lun nhưng kỹ xão hình ảnh mấy khúc dưới biển nhìn ảo quá. Người xem vẫn thấy hình ảnh Châu Tinh Trì đâu đó trong từng tính cách nhân vật.