Đánh giá của Blueric

Blueric 5

Phim không hay như mong đợi. Nội dung phim hơi rời rạc và chủ yếu về hiệu ứng. Phim không tại được bức phá để xây dựng một vũ trụ mới.