Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Một ý tưởng thú vị. Xác Ướp chỉ là phần khởi đầu cho những chuyến hành trình, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm hơn gấp nhiều lần. Tom Cruise giờ đây được ban cho 1 sức mạnh để giải quyết bớt mớ hành động hơi phi vật lý của mình. Rồi đây, anh sẽ là đồng minh hay kẻ thù đáng sợ của loài người?