Đánh giá của mrbuipr

mrbuipr 4

thất vọng vì phim không có gì để xem cho lắm. mình vẫn mong được cười hả hê nhưng xem xong cả nhà ai cũng thất vọng. Phim không có chi tiết nào đáng nhớ. Cảm động một chút về tình cảm người cha dành cho con gái. còn lại đều nhàn nhạt