Đánh giá của Catpis_

Catpis_ 8

Một bộ phim ý nghĩa về tình bạn và sự đoàn kết cũng như việc con người chỉ biết nghĩ đến lợi ích mà không bảo vệ môi trường.