Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 8

Khai thác mảng hài rất tốt, mình cười chảy cả nước mắt. Có điều khúc kết làm mình thấy nó chưa đủ và một vài chi tiết khó hiểu