Đánh giá của Võ Ngọc Thiên Ngân

Võ Ngọc Thiên Ngân 10

Phim hay cực! Dễ thương, hài từ đầu đến cuối. +6 điểm cho anh zombie đẹp trai kkk