Đánh giá của Khoai Tay

Khoai Tay 10

phim hài hước, theo mình đánh giá lá rất hay so với mong đợi khi xem trailer, rất đáng để đến rạp xem bộ phim này!!!