Đánh giá của charming

charming 10

Phim không tệ như mọi người nói nhé. Đây vẫn là phim ổn nhất trong mớ phim hỗn độn của tuần này. Mình sẽ cho 10/10 để vớt vát phần nào rating.