Đánh giá của VLynd

VLynd 6

Phim giải trí được, hành động có mấy lúc coi cũng gây cấn. Nên liên tưởng đến một người bạn nào đó mà chúng ta thấy giống cô nữ chính tóc vàng mới thấy mắc cười, còn ko thì hơi nhạt. Nội dung thì hơi chán, hơi lằng nhằn.