Đánh giá của Maii

Maii 4

Phim ổn, twist không tồi, nhưng mà nhịp phim quá chán, làm lúc xem cái twist chả còn hào hứng nữa. Kịch bản hack não mà không tới thành ra phim khó hiểu lại không hay. Không có nhân vật nào nổi bật, chắc cho cách diễn bình thường. Phim trung bình.