Đánh giá của kkpham

kkpham 8

Phim rất lạ. Dù là hài nhưng có lớp lang ẩn ý nhiều đến xã hội theo cách châm biếm rất sâu cay.
Thư Kỳ đẹp xỉu. Nhạc phim hay xỉu. Nói chung thích xỉu.