Đánh giá của johnnyjohn

johnnyjohn 6

Ý tưởng nghèo nàn, phần kịch bản chưa tốt. Nhưng phần đồ họa tốt, đáng khen. Phần lồng tiếng đầu tư kỹ lưỡng và có phần "diễn sâu". Khúc cuối phim hơi xàm và có phần không hấp dẫn phim.