Đánh giá của khanhdang

khanhdang 8

lúc đầu xem bộ phim rất hấp dẫn, có nhiều tình tiết gây cười, nhưng có vài chi tiết trong bộ phim thấy k phù hợp, k gây bắt mắt, gần kết đáng đẽ đôi bông tay ấy vẫn chưa đưa ra dc người nhận đôi bông tai( vợ của quang)·